pdf Општинске административне таксе Популарно

На овој страни можете преузети документ са списком Општинских административних такси

 

Прималац: Општинска управа Србобран
Сврха уплате: уплата Општинске административне таксе
Жиро рачун број: 840-742251843-73
Позив на број: 97  78-233