pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-19537-ISAW-4/2016 #