pdf Закључак одбацивање локацијски ROP-SRB-39882-LOC-1/2017 #