pdf Закључак одбацивање локацијски ROP-SRB-375822-LOC-1/2017 #