pdf Zaključak lokacijski uslovi rop srb 39648 loc 1 2020 #