pdf Закључак одбацивање локацијски ROP-SRB-39984-LOC-1/2017 #