ПЛАН РАДА

документ План рада инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину
pdf План рада грађевинске инспекције за 2021. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2021. годину
pdf План рада комуналне инспекције за 2021. годину
pdf План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину у области грађевинске инспекције
документ План рада саобраћајне инспекције за 2019. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2019. годину
документ План рада испектора за заштиту животне средине за 2019. годину
документ Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину у области грађевинске инспекције
pdf Предлог Плана рада саобраћајне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада комуналне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину - од 04. 10. 2017.
pdf Предлог Годишњег Плана инспекцијског надзора за 2018. годину у области грађевинске инспекције - од 06. 10. 2017.
pdf Сагласност министарства на план рада грађевисне инспекције за 2017.
pdf План рада грађевинске инспекције за 2017. годину
документ Плана рада саобраћајне инспекције за 2017. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2017. годину
документ План рада 2017. - Инспекција заштите животне средине