План рада

pdf План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину у области грађевинске инспекције
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
документ План рада саобраћајне инспекције за 2019. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2019. годину
документ План рада испектора за заштиту животне средине за 2019. годину
документ Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину у области грађевинске инспекције
pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2017. годину
pdf Предлог Плана рада саобраћајне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада комуналне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину - од 04. 10. 2017.
pdf Предлог Годишњег Плана инспекцијског надзора за 2018. годину у области грађевинске инспекције - од 06. 10. 2017.
документ Годишњи извештај о раду раду за Одељење урбанизма - 2016.година
pdf Сагласност министарства на план рада грађевисне инспекције за 2017.
pdf План рада грађевинске инспекције за 2017. годину
pdf Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016.
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016.
документ Плана рада саобраћајне инспекције за 2017. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2017. годину
документ План рада 2017. - Инспекција заштите животне средине