ПЛАН РАДА

pdf Позитивно мишљење на план ЗЖС
pdf Годишњи план надзора инспекције за заштиту животне средине 2024.
документ Оперативни план рада грађевинског инспектора за 3. квартал 2023.
документ Оперативни план просветног инспектора за 3. квартал 2023.
документ Оперативни план пореског инспектора за 3. квартал 2023.
pdf Оперативни план инспектора заштите животне средине за 3. квартал 2023.
документ Оперативни план рада грађевинског инспектора за 2. квартал 2023.
документ Оперативни план просветног инспектора за 2. квартал 2023.
документ Оперативни план пореског инспектора за 2. квартал 2023.
pdf Оперативни план инспектора заштите животне средине за 2. квартал 2023.
документ Оперативни план рада грађевинског инспектора за 1. квартал 2023.
документ Оперативни план просветног инспектора за 1. квартал 2023.
документ Оперативни план пореског инспектора за 1. квартал 2023.
pdf Оперативни план инспектора заштите животне средине за 1. квартал 2023.
pdf Стратешки план инспекцијског надзора за период од 2023. до 2027. године
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину у области грађевинске инспекције
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину - Инспекција за заштиту животне средине
документ Плана рада комуналне инспекције за 2023. годину
документ План рада саобраћајне инспекције за 2023. годину
pdf Допуна плана комуналног инспектора
pdf Сагласност министарства на план рада грађевинске инспекције за 2022.
pdf Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2022. годину - Инспекција за заштиту животне средине
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину у области грађевинске инспекције
pdf Сагласност министарства на план рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.
pdf План рада комуналне инспекције за 2022. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2022. годину
документ План рада инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину
pdf План рада грађевинске инспекције за 2021. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2021. годину
pdf План рада комуналне инспекције за 2021. годину
pdf План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину у области грађевинске инспекције
документ План рада саобраћајне инспекције за 2019. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2019. годину
документ План рада испектора за заштиту животне средине за 2019. годину
документ Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину у области грађевинске инспекције
pdf Предлог Плана рада саобраћајне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада комуналне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину - од 04. 10. 2017.
pdf Предлог Годишњег Плана инспекцијског надзора за 2018. годину у области грађевинске инспекције - од 06. 10. 2017.
pdf Сагласност министарства на план рада грађевинске инспекције за 2017.
pdf План рада грађевинске инспекције за 2017. годину
документ Плана рада саобраћајне инспекције за 2017. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2017. годину
документ План рада 2017. - Инспекција заштите животне средине