План рада

pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2017. годину
pdf Предлог Плана рада саобраћајне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада комуналне инспекције за 2018. годину - од 03. 10. 2017.
pdf Предлог Плана рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину - од 04. 10. 2017.
pdf Предлог Годишњег Плана инспекцијског надзора за 2018. годину у области грађевинске инспекције - од 06. 10. 2017.
документ Годишњи извештај о раду раду за Одељење урбанизма - 2016.година
pdf Сагласност министарства на план рада грађевисне инспекције за 2017.
pdf План рада грађевинске инспекције за 2017. годину
pdf Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016.
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016.
документ Плана рада саобраћајне инспекције за 2017. годину
документ План рада комуналне инспекције за 2017. годину
документ План рада 2017. - Инспекција заштите животне средине