КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА