ОБЈАВЕ

Објаве Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине

Категорије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Документи

pdf План и програм уклањања објеката на територији општине Србобран за II КВАРТАЛ 2018.
pdf План и програм уклањања објеката у првом кварталу 2018. године
pdf ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
pdf Сагласност на нови модел инспекцијског надзора
документ Обавештење о донетом решењу о допуни интегралне дозволе
pdf Обавештење о поднетом захтеву за допуну интегралне дозволе
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
pdf Динамички план пописа територије општине Србобран јун - новембар 2016.
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу путем прикуљања писмених понуда
pdf Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2017. годину
pdf Урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена у Србобрану
pdf Обавештење - Попис објеката за озакоњење - Србобран зона 1 и радне зоне 1-15
pdf Програм пописа објеката за озакоњење
pdf Табеле план и програм уклањања објеката у првом кварталу 2016. године
pdf Допуњен списак локацијских дозвола закључно са фебруаром 2015. године
pdf Списак издатих грађевинских дозвола и инвеститора
spreadsheet Списак издатих локацијских услова
pdf Допуњен списак локацијских дозвола закључно са новембром 2013. године
pdf Издате локацијске дозволе: јануар 2010. - август 2013.
pdf Локацијске дозволе: Јун 2013.
pdf Списак издатих грађевинских дозвола
pdf Локацијске дозволе: Јануар 2010.- децембар 2012.
pdf Локацијске дозволе: Јануар - јун 2012
pdf Локацијске дозволе: Октобар 2009. - Децембар 2011.
pdf Локацијске дозволе: Март - август 2011.
pdf Локацијске дозволе: Јануар 2010. - Март 2011.
pdf Локацијске дозволе: Јануар - септембар 2010.