folder ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран

Документи

документ Захтев за издавање информације о локацији
документ Захтев за доношење решења о уклањању објекта