folder ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран

Документи

документ Захтев за издавање одобрења за бојење фасаде
документ Захтев за доношење решења о уклањању објекта
документ Захтев за издавање информације о локацији
документ Захтев за потврђивање пројекта препарцелације и/или парцелације
документ Захтев за издавање сагласности да је грађевинска парцела у складу са условима утврђеним у планском документу
pdf Забавни парк
pdf Тезга или пулт
pdf Тенда
pdf Шатор
pdf Слободностојећа и зидна витрина
pdf Рекламни пано
pdf Раскопавање
pdf Раскопавање услед хитних интервенција
pdf Расхладни уређаји
pdf Летња башта
pdf КИОСК
pdf Грађевински материјал
pdf члан 47 Остало
pdf Апарат за кокице и друге печењарске производе
archive Обрасци за локални регистар загађивача
документ Захтев за доношење решења о уклањању објекта