folder ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран

Документи

archive Обрасци за локални регистар загађивача
документ Забавни парк
документ Тезга или пулт
документ Тенда
документ Шатор
документ Слободностојећа и зидна витрина
документ Рекламни пано
документ Раскопавање
документ Раскопавање услед хитних интервенција
документ Расхладни уређаји
документ Летња башта
документ КИОСК
документ Грађевински материјал
документ члан 47 Остало
документ Захтев за издавање информације о локацији
документ Захтев за доношење решења о уклањању објекта