ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

pdf Сагласност на Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине општине Србобран за 2023. годину
pdf Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине општине Србобран за 2023. годину
pdf Годишњи извештај инспекције заштите животне средине за 2022.
pdf Закључак комисије за координацију инспекцијског надзора где се прихвата Извештај о раду пореског инспектора за 2022.
pdf Закључак комисије за координацију инспекцијског надзора где се прихвата Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2022.
pdf Годишњи извештај о раду пореског инспектора за 2022. годину
pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора 2022.
pdf Годишњи извештај о раду инспекције заштите животне средине
pdf Закључак Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Србобран и Годишњи извештај о раду 2021 година Дејан Андрић - комунални инспектор
pdf Годишњи извештај о раду 2020. година Дејан Андрић комунални и саобраћајни инспектор
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
pdf Годишњи извештај о раду пореског инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду инспектора заштите животне средине за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду просветног инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду саобраћајног инспектора за 2019.
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2017. годину
документ Годишњи извештај о раду за Одељење урбанизма - 2016.година
pdf Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016.
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016.