ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

pdf Годишњи извештај инспекције заштите животне средине за 2022.
pdf Закључак комисије за координацију инспекцијског надзора где се прихвата Извештај о раду пореског инспектора за 2022.
pdf Закључак комисије за координацију инспекцијског надзора где се прихвата Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2022.
pdf Годишњи извештај о раду пореског инспектора за 2022. годину
pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора 2022.
pdf Годишњи извештај о раду инспекције заштите животне средине
pdf Закључак Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Србобран и Годишњи извештај о раду 2021 година Дејан Андрић - комунални инспектор
pdf Годишњи извештај о раду 2020. година Дејан Андрић комунални и саобраћајни инспектор
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
pdf Годишњи извештај о раду пореског инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду инспектора заштите животне средине за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду просветног инспектора за 2019.
pdf Годишњи извештај о раду саобраћајног инспектора за 2019.
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
pdf Годишњи извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
pdf Годишњи извештај о раду грађевинског инспектора за 2017. годину
документ Годишњи извештај о раду за Одељење урбанизма - 2016.година
pdf Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016.
документ Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016.