pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-19612-ISAW-2/2016 #