folder 2017. година | Употребне дозволе

pdf Решење о употребној дозволи бр. ROP-SRB-38255-IUP-1/2017 ( pdf, 118 KB )
pdf Употребна дозвола ROP-SRB-919-IUP-8/2017 ( pdf, 116 KB )
pdf Решење употребна дозвола ROP-SRB-34164-IUP-1/2017 ( pdf, 153 KB )
pdf Решење употребна дозвола ROP-SRB-32374-IUP-1/2017 ( pdf, 118 KB )
pdf Решење употребна дозвола ROP-SRB-31514-IUP-1/2017 ( pdf, 120 KB )
pdf Решење употребна дозвола бр. ROP-SRB-31377-IUP-1/2017 ( pdf, 117 KB )
pdf Закључак одбацивање чл. 145. ROP-SRB-30271-ISAW-1/2017 ( pdf, 115 KB )
pdf Употрeбна дозвола бр. ROP-SRB-29397-IUP-1/2017 ( pdf, 117 KB )
pdf Локацијски услови ROP-SRB-26672-LOC-1/2017 ( pdf, 316 KB )
pdf Решење употребна дозвола ROP-SRB-25422-IUP-1/2016 ( pdf, 121 KB )
pdf Решење употребна дозвола ROP-SRB-9113-IUP-9/2016 ( pdf, 120 KB )
pdf Решење о употребној дозволи ROP-SRB-15976-IUPH-1/2017 ( pdf, 229 KB )
pdf Закључак о одбацивању употребне дозволе бр. ROP-SRB-15976-IUP-1/2017 ( pdf, 184 KB )
pdf Решење о употребној дозволи бр. ROP-SRB-3971-IUPH-2/2017 ( pdf, 117 KB )
pdf Решење о употребној дозволи бр. ROP-SRB-15193-IUP-9/2017 ( pdf, 203 KB )
pdf Закључак о исправци употребне дозволе бр. ROP-SRB-8259-GR-2/2017 ( pdf, 177 KB )
pdf Измена употребне дозволе ROP-SRB-2392-GR-1/2016 ( pdf, 150 KB )
pdf Употребна дозвола бр. ROP-SRB-3867-IUP-1/2016 ( pdf, 103 KB )