folder 2015. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број 351-165/15-IV-01 ( pdf, 2.25 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-159/15-IV-01 ( pdf, 2.19 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-157/15-IV-01 ( pdf, 2.50 MB )
pdf Закључак о обустављању управног поступка бр. 351-134/15-IV-01 ( pdf, 823 KB )
pdf Закључак 351-120/15-IV-01 о измени употребне дозволе ( pdf, 1.42 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-144/15-IV-01 ( pdf, 1.93 MB )
pdf Допунско Решење број 351-145/15-IV-01 ( pdf, 1.44 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-134/15-IV-01 ( pdf, 1.70 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-127-2015-IV-01 ( pdf, 1.93 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-123-2015-IV-01 ( pdf, 2.08 MB )
pdf Закључак о одбацивању број 351-119-2015-IV-01 ( pdf, 1.69 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-120-2015-IV-01 ( pdf, 2.79 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-115-2015-IV-01 ( pdf, 3.03 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-103-2015-IV-01 ( pdf, 1.93 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-101-2015-IV-01 ( pdf, 1.96 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-91-2015-IV-01 ( pdf, 5.25 MB )