archive Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран су објављене у "Службеном листу Општине Србобран", број 10/2022.