folder 2017. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Закључак чл. 145 ROP-SRB-39467-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145 ROP-SRB-32131-ISAW-1/2017
pdf Исправка решење 145 бр. ROP-SRB-29622-GR-3/2017
pdf Исправка решење 145 бр. ROP-SRB-29604-GR-3/2017
pdf Закључак чл. 145. ROP-SRB-31054-ISAWHA-2/2017
pdf Закључак чл. 145. ROP-SRB-30271-ISAWHA-2/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-35714-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-29946-ISAW-2/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-29678-ISAW-2/2017
pdf Закључак 145 бр. ROP-SRB-19472-ISAW-3/2017
pdf Решење 145 бр. ROP-SRB-20900-ISAW-3/2017
pdf Решење чл. 145 ROP-SRB-31166-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-32638-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-27746-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145 ROP-SRB-32613-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145 ROP-SRB-26914-ISAWHA-1/2017
pdf Закључак о одбацивању чл. 145 бр. ROP-SRB-31082-ISAW-1/2017
pdf Закључак о одбацивању чл. 145 бр. ROP-SRB-31054-ISAW-1/2017
pdf Закључак о одбацивању чл. 145 бр. ROP-SRB-30271-ISAW-1/2017
pdf Закључак одбацивање локацијски услови ROP-SRB-21761-LOCHA-3/2017
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-29622-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-29604-ISAW-1/2017
pdf Локацијски услоци бр. ROP-SRB-24891-LOCH-2/2017
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-28912-ISAW-1/2016
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-28914-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. 145. ROP-SRB-25530-ISAW-2/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-28225-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-25232-ISAW-2/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-28222-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-22714-ISAWHA-3/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-27438-ISAW-1/2017
pdf Решење чл. бр 145. ROP-SRB-15747-ISAW-3/2017
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-26914-ISAW-1/2017
pdf Закључак чл. бр.145 ROP-SRB-22714-ISAW-21/2017
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-24833-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-21052-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-19612-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-24816-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-19409-ISAW-2/2016
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-19537-ISAWHA-3/2017
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-19472-ISAW-2/2017
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-17927-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-17465-ISAWHA-3/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-17031-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-14027-ISAW-3/2016
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-22917-ISAW-2/2016
pdf Закључак о одбацивању по члану 145 бр. ROP-SRB-17465-ISAW-2/2016
pdf Решење по чл. 145 бр ROP-SRB-15395-ISAW-4/2017
pdf Решење по чл. 145 br ROP-SRB-21052-ISAW-1/2017
pdf Решење по чл. 145 бр br ROP-SRB-15356-ISAW-1/2017