folder 2016. година | Употребне дозволе

pdf Решење о употребној дозволи бр. ROP-SRB-30954-IUPH-2/2016 ( pdf, 100 KB )
pdf Решење о употребној дозволи бр. ROP-SRB-955-IUP-6/2016 ( pdf, 99 KB )
pdf Закључак о одбцивању захтева за употребну дозволу бр. 351-198/16-IV-01 и ROP-SRB-30594-IUP-1/2016 ( pdf, 151 KB )
pdf Решење о употребној дозволи бр. 351-183/16-IV-01 и ROP-SRB-27683-IUP-1/2016 ( pdf, 111 KB )
pdf Решење о употребној дозволи бр. 351-210/16-IV-01 и ROP-SRB-23419-IUPH-4/2016 ( pdf, 197 KB )
pdf Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу br.351-210/16-IV-01 и ROP-SRB-955-IUP-4/2016 ( pdf, 188 KB )
pdf Закључак број ROP-SRB-25940-GR-1/2016 ( pdf, 170 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-26169-IUP-1/2016 ( pdf, 105 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-955-IUP-3/2016 ( pdf, 76 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-23419-IUP-12016 ( pdf, 74 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-19928-IUP-1/2016 ( pdf, 98 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-19382-IUP-1/2016 ( pdf, 95 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-18912-IUP-1/2016 ( pdf, 92 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-10555-IUP-1/2016 ( pdf, 111 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-17296-IUP-1/2016 ( pdf, 111 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-13642-IUPH-2/2016 ( pdf, 118 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-14957-IUP-1/2016 ( pdf, 183 KB )
pdf Закључак о одбацивању број ROP-SRB-10555-IUP-1/2016 ( pdf, 169 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-10467-IUP-1/2016 ( pdf, 175 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-8289-IUP-1/2016 ( pdf, 169 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-8259-IUP-1/2016 ( pdf, 170 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-7921-IUP-1/2016 ( pdf, 176 KB )
pdf Употребна дозвола број ROP-SRB-6064-IUP-1/2016 ( pdf, 184 KB )
pdf Употребна дозвола број 351-172/2015-IV-01 ( pdf, 3.03 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-173/2015-IV-01 ( pdf, 3.00 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-169-1/2015-IV-01 ( pdf, 3.13 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-168/2015-IV-01 ( pdf, 2.51 MB )
pdf Закључак о одбацивању број 351-169/15-IV-01 ( pdf, 1.47 MB )
pdf Закључак о одбацивању број 351-173/15-IV-01 ( pdf, 1.79 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-171/15-IV-01 ( pdf, 2.66 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-174/15-IV-01 ( pdf, 2.98 MB )
pdf Употребна дозвола број 351-170/15-IV-01 ( pdf, 2.33 MB )
pdf Закључак о одбацивању број 351-172/15-IV-01 ( pdf, 1.73 MB )