folder 2016. ГОДИНА | Грађевинске дозволе

Документи

pdf Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-SRB-32986-CPI-1-2016
pdf Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-SRB-32328-CPIH-2/2016
pdf Закључак о одбацивању грађевинске дозволе бр. ROP-SRB-32328-CPI-1/2016
pdf Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу бр. ROP-SRB-24298-CPI-2/2016
pdf Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-SRB-30967-CPI-1/2016
pdf Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-SRB-30851-CPI-1/2016
pdf Закључак о одбацивању број ROP SRB 21690 CPIH 2/2016
pdf Закључак о одбацивању број ROP SRB 21690 CPI 5/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP SRB 13226 CPI 3/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP SRB 16886 CPI 3/2016
pdf Закључак о одбацивању број ROP SRB 13226 CPI 2/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-15953-CPIH-2/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-16159-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-14541-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-13120-CPIН-2/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-919-CPIН-4/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. бр.ROP-SRB-1353-CPI-3/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-5031-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-1985-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-1231-CPI-1/2016