folder 2018. ГОДИНА | Грађевинске дозволе

Документи

pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-23262-CPI-4/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-15468-CPIH-3/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-15468-CPI-1/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-15468-CPI-2/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-4884-CPI-3/2018
pdf Решење грађевинска дозвола ROP-SRB-29586-CPI-1/2018
pdf Решење грађевинска дозвола исправка ROP-SRB-28493-CPIH-2/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-28493-CPI-1/2018
pdf Решење грађевинска дозвола ROP-SRB-20773-CPI-1/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-22616-CPIH-2/2018
pdf Решење грађевинска дозвола ROP-SRB-25349-CPI-1/2018
pdf Решење грађевинска дозвола ROP-SRB-20773-CPI-1/2018
pdf Решење грађевинска дозвола одбијање ROP-SRB-22616-CPI-1/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска ROP-SRB-19366-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-11023-CPI-2/2018
pdf Одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-17330-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-17330-CPIH-2/2018
pdf Локацијски услови ROP-SRB-13261-LOC-1/2018
pdf Грађевинска дозвола бр. ROP-SRB-10581-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-7791-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-19472-CPI-4/2018
pdf Закључак одбацивање грађевинска дозвола ROP-SRB-5534-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-8402-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-11703-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-9858-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-7167-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-5104-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-SRB-4549-CPI-1/2017