folder Процена утицаја на животну средину

документ Обавештење о донетом решењу број 501-11/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТРГО-АУТО" из Србобранa
документ Обавештење о донетом решењу број 501-8/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-7/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-6/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Велизар Пивнички, власник “Отпад Пивнички” из Србобранa
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “Smislow - M” д.о.о. из Црвенке
документ Обавештење о донетом решењу број 501-3/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-2/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-1/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-3/20-IV-01
документ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-2/20-IV-01
документ Обавештење о поднетом захтеву - Број: 501-1/20-IV-01
документ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-7/19-IV-01
pdf Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта бензинска станица за складиштење и продају бензина и евродизела на катастарској парцели бр. 2115/2 КО Надаљ I