folder Процена утицаја на животну средину

документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Пројекат реконструкције линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута IБ реда број 15
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Надаљ" на парцели 901: Др Лазара Ракића 27 Надаљ
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Србобран 3" на парцели 10530 Србобран
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Србобран 5" на парцели 3658 Србобран
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Србобран 4" на парцели 1590 Србобран
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Србобран 2" на парцели 5463 Србобран
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “CETIN” д.о.о. Београд: базна станица "Србобран 1" на парцели 11324 Србобран
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “А1 СРБИЈА” д.о.о. Београд, улица Милутина Миланковића бр. 1ж
документ Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - затеченог стања: фарма свиња ЕКСТРА ФАРМ д.о.о. Србобран
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “Нафтна индустрија Србије” А.Д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “Нафтна индустрија Србије” А.Д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12
документ Обавештење о донетом решењу - давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину: “Scan Metals” д.о.о. Нови Сад, улица Јована Ђорђевића бр. 4, II спрат/4
документ Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину: “Scan Metals” д.о.о. Нови Сад, улица Јована Ђорђевића бр. 4, II спрат/4
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “Scan Metals” Нови Сад, улица Јована Ђорђевића бр. 4, II спрат/4
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “Агро -промет” д.о.о. Бечеј, улица Доситејева бр. 8
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “Scan Metals” д.о.о. Нови Сад, улица Јована Ђорђевића бр. 4, II спрат/4
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "АГРО.ПРОМЕТ" д.о.о. из Бечеја
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" из Београда
документ Обавештење о донетом решењу да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студија о процени утицаја: "Екстра фарм" из Србобрана
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" из Београдa
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "Трговина Пивнички" из Србобрана
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: “VIP MOBILE” д.o.o. Београд - НС Турија НС2298_01
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "Трговина Пивнички" из Србобрана
документ Обавештење о донетом решењу о одбацивању предмета 501-1/21-IV-01
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" из Београдa
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NSU75 СРБОБРАН
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NU63 ТУРИЈА
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NS40 НАДАЉ
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NSU154 СРБОБРАН
документ Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NS19 СРБОБРАН
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NSU75 СРБОБРАН
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NSU154 СРБОБРАН
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NU63 ТУРИЈА
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NS19 СРБОБРАН
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" из Београдa - NS40 НАДАЉ
документ Обавештење о донетом решењу број 501-18/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "Rubber company" из Србобранa
документ Обавештење о донетом решењу број 501-11/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "ТРГО-АУТО" из Србобранa
документ Обавештење о донетом решењу број 501-8/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-7/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-6/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Велизар Пивнички, власник “Отпад Пивнички” из Србобранa
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: “Smislow - M” д.о.о. из Црвенке
документ Обавештење о донетом решењу број 501-3/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-2/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу број 501-1/20-IV-01 у предмету процене утицаја на животну средину
документ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-3/20-IV-01
документ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-2/20-IV-01
документ Обавештење о поднетом захтеву - Број: 501-1/20-IV-01